Pluvierenlaan 35, 3721RA Bilthoven  Telefoon 030-2292027
web hit counter
ONLINE PREMIE BEREKENEN
Nieuws
De grens voor gratis gesubsidieerde rechtsbijstand wordt verlaagd, u heeft dus eerder een rechtsbijstandsverzekering nodig  klik hier voor mee info
Mes in rechtsbijstand
Voor meer mensen wordt de gesubsidieerde rechtsbijstand niet meer bereibaar en biedt een
fechtsbijstandsverzekering dan uitkomst.

Het mes gaat in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Staatssecretais Albayrak ( justitie)
gaat stevig bezuinigen op deze staatssteun aan mensen met een kleine beurs die hun recht willen halen.

In de plannen van Albayrak moeten veel meer mensen terugvallen op een particuliere rechtsbijstandsverzekering . Alleen de allerarmsten komen nog in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand voor civiele en bestuursrechtelijke zaken.


Bijverzekeren

De Drempel voor alleenstaanden gaat omlaag naar een jaarinkomen van 16.200 Euro ( is nu 22.900 ) , terwijl meerpersoonshuishoudens nog een beroep op de steun kunnen doen als minder dan 22.500 Euro binnenkrijgen  ( is nu 32400) Volgens de staatssecretaris kunnen deze mensen zich laten bijverzekeren door een rechtsbijstandsverzekering te sluiten

Het is verder de beoeling dat echtgenoten die in scheiding liggen zo veel mogelijk zelf regelen buiten de rechter en vooral advocaten om .

Het huidige stelsel van rechtsbijstand is volgens  Albayrak contraproductief omdat het conflicten aleen maar rekt. Ze bekijkt daarom de mogelijkheden om ruziende echtelieden die ieder een eigen advaocaat willen, meer te laten betalen dan zij die hun scheiding met een gezamenlijke advocaat regelen.  Om eindeloos getroutrek om de alimentatie tegen te gaan worden er minimumnormen gesteld

Overigens is het zo dat een rechtsbijstand nooit de advocaat kosten betaald bij een echtscheiding London verzekerd als een van de weinige wel het recht van mediation
Mee op de polis van rechtsbijstand


Rechtsbijstand voor Particulieren London Verzekeringen

Bijzonderheden van de Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren
Standaard opgenomen in de basisdekking:
Recht op telefonische adviesservice (ook al is juridisch gebied uitgesloten)
Recht op mediation bij echtscheiding
Recht op juridisch advies en rechtshulp op de veel rechtsgebieden


 
terug naar rechtsbijstandsverzekering london
 
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
Rechtsbijstandverzekering  ( london verzekeringen)

Ook al heeft u gelijk, u krijgt het niet altijd. In principe is vrijwel alles in een wet geregeld, daar kunt u dus altijd een beroep op doen. Maar dan moet u wel de weg weten.
Maar zodra er advocaten en andere deskundigen aan te pas komen, zit u met hoge kosten, om van de kosten van een proces nog maar te zwijgen.
Voor rechtskundige hulp kunt u zich verzekeren. Wilt u daarvoor een schappelijke premie betalen en snelle hulp in geval van problemen? Dan is de Rechtsbijstandverzekering van London u op het lijf geschreven. U heeft keus uit verschillende dekkingsvormen:

Totaal dekking
Dit is een uitgebreide dekking voor juridische hulp op vrijwel elk gebied. En ongeacht de kosten. Een paar voorbeelden: het verhalen van schade, terugvorderen van eigendommen, geschillen met werkgever, leveranciers en  overheid, conflicten betreffende uw huis en uw auto. Er zijn evenwel uitzonderingen. Zo krijgt u geen hulp bij uw faillissement, bij vermogensbeheer zoals beleggingen, bij exploitatie en verhuur van roerende en onroerende goederen en fiscale zaken. Ook staan we u niet bij in geval u de wet overtreden heeft en bij echtscheiding, al krijgt u in die gevallen wel adviesbijstand.

Exclusief
Misschien hebt u op bepaalde gebieden geen rechtsbijstand nodig. Bijvoorbeeld als u geen eigenaar van een woning bent, of omdat u geen motorrijtuig bezit.

En verder
Voor de exacte tarieven en premieberekening zie bijgaand dekkingsoverzicht. Voor alleenstaanden geldt natuurlijk een lagere premie.

Mantelpolis
Als u verschillende particuliere verzekeringen combineert in de Mantelpolis betaalt u geen termijntoeslag en soms zelfs geen poliskosten of mutatiekosten.

    Recht op juridisch advies en rechtshulp
    Verzekerd is o.a.:

-    arbeidsrecht
-    sociaal verzekeringsrecht
-    contractenrecht
-    administratief recht
-    verhaal van schade
-    strafrecht
-    verkeersrechtsbijstand (optioneel)
-    verschillen met betrekking tot onroerende zaken  
           (optioneel)