Pluvierenlaan 35, 3721RA Bilthoven  Telefoon 030-2292027
Voorwaarden: motor is minimaal 25 jaar oud en u heeft een ander motorrijtuig voor dagelijks vervoer

.

U heeft de keus uit 2 verzekeringsvormen:

W.A. verzekering
Dekking voor schade aan derden tot een maximum van € 2.500.000,- per gebeurtenis. De premie hangt af van de ouderdom van uw motor.

W.A. + Volledig-cascoverzekering
Als bovenstaand, aangevuld met een dekking tegen elk ander van buiten komend onheil, waaronder aanrijdingsschade, stormschade, diefstal en ruitbreuk. Uw eigen risico bedraagt € 136,-.

OLDTIMER MOTORVERZEKERING

De oldtimer motorverzekering voor motoren van 25 jaar en ouder kunt u ook tegen een vast laag tarief verzekeren  ( dus geen bonus/malus korting)
Uiteraard gaat het om een hobbymatige motor die bij gelegenheid  (dus niet dagelijks) wordt gebruikt . Daardoor heeft deze motorverzekering ook een lage vaste premie

 
premie berekenen en afsluiten
Bijzonderheden:OLDTIMER MOTORVERZEKERING

-Goedgekeurd door de Fehac (Federatie Historische Automobiel- en 
Motorfietsclubs)

-motorfietsen van 25 jaar en ouder, voor het dagelijks gebruik dient een ander
motorrijtuig beschikbaar te zijn

-Altijd-terug-garantie

-Kleding en helm tot € 455,- per persoon vergoed bij cascodekking

-Regelmatigheidsritten zijn standaard meeverzekerd

-Taxatierapporten die zijn opgemaakt door een bij de door Fehac aangesloten
oldtimerclub worden geaccepteerd
en taxatierapport kan ook via London Verzekeringen, tegen gereduceerd tarief,
worden opgemaakt

-Vaste lage premie, gebaseerd op gebruik van maximaal 7.500 km per jaar

-10% korting op W.A.-premie bij gebruik van minder dan 5.000 km per jaar

-5% premiekorting voor leden van een officiële oldtimerclub

-Bij volledig-casco-dekking: schaderegeling op basis van de getaxeerde waarde

-De waarde van uw motor mag niet hoger zijn dan € 12.500,-

-Accessoires: het geheel aan geluidsapparatuur, valbeugels en spiegels zijn tot € 455,- per accessoire gratis meeverzekerd

-Diefstalbeveiliging is gratis meeverzekerd tot een maximum van € 1.135,-

-2 tarieven: motorvoertuig tot 35 jaar oud, en vanaf 35 jaar oud
Kortom een prima verzekering voor uw oldtimer motor van london verzekeringen