rechtsbijstandsverzekering vergelijken


RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
premie rechtsbijstand

De dekking omvat veelal kosten bij juridische geschillen op het gebied van :
- aanschaf van goederen
- werkrelatie
- vrije tijd
- familiezaken
- Eigen huis
- Motorrijtuigen.

Wie is verzekerd:
- U zelf als verzekeringnemer, uw gezin, incl uitwonende studerende kinderen, inwonende
schoonouder, ouders of grootouders, en inwonende aupairs.

Wat is vaak niet verzekerd?


-geschillen om een tweede woning
- pleziervaartuigen
- vermogensbeheer
- fiscale zaken en exploitaties, zoals verhuur
  van onroerend goed
-
Echtscheiding en alimentaite ( wij kunnen
  wel advies geven)


- Opzet en schade als gevolg natuurramp

Raadpleeg voor details de polisvoorwaarden en verzekeringskaarten die u vindt bij de premieberekening van de diverse maatschappijen.
.