rechtsbijstandsverzekering vergelijken

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

premie rechtsbijstand

De dekking omvat kosten bij juridische geschillen op het gebied van :
- aanschaf van goederen
- werkrelatie
- vrije tijd
- familiezaken
- Eigen huis
- Motorrijtuigen.

Wie is verzekerd:
- Uzelf als verzekeringnemer, uw gezin, incl uitwonende studerende kinderen, inwonende
schoonouder, ouders of grootouders, en inwonende aupairs.

Wat is niet verzekerd?

-geschillen om een tweede woning
- pleziervaartuigen
- vermogensbeheer
- fiscale zaken en exploitaties, zoals verhuur
  van onroerend goed
-

Echtscheiding en alimentaite ( wij kunnen
  wel advies geven)

- Opzet en schade als gevolg natuurramp

Raadpleeg voor details de polisvoorwaarden
.