opstalverzekeringen vergelijken


woonhuisverzekering / opstalverzekering

-

Verzeker uw huis

snel en eenvoudig online keuze uit diverse verzekeringsmaatschappijen , zoals Allianz, Nationale Nederlanden, Avero Achmea, Goudse ,ASR
- ook voor zonnepanelen
- Profiteer van een zeer uitgebreide dekking zoals alle van buiten komende onheilen
- Glas is ook meeverzekerd

uw woonhuisverzekering is er voor :
-

Brand en het blussen van brand


-

Storm regen,sneeuw,hagel en smeltwater

r

Diefstal , inbraak en vandalisme na braak
-  omvallen van bomen etc.


Maar bv ook schade door onder andere :
-  Water uit waterbed, aquarium , badkuip e.d
-  Vervangen van sloten na diefstal/beroving van de 
   huissleutels 
- dekking tegen alle van buitenkomende onheilen is 
  ook mogelijk

Er geld vaak een eigen risco bij stormschade  per gebeurtenis, behalve
voor glasschade ( geen eigen risio)

Raadpleeg voor details de polisvoorwaarden en verzekeringskaarten die u vindt bij de premieberekening en of offerte

De meeste verzekeringen kunt u direct online aanvragen.